Zbiory Biblioteki Kolegiackiej i archiwum kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie są jednymi z cenniejszych w Polsce. Stan zbiorów wymaga pilnej interwencji ze względu na bardzo złą kondycję i możliwość bezpowrotnej degradacji obiektów.

W literaturze przedmiotu – spisach księgozbiorów kościelnych – biblioteka kolegiaty opatowskiej pojawiała się niemal zawsze. Księgozbiór kolegiaty opatowskiej zawiera rękopisy, inkunabuły, starodruki oraz druki nowe. Posiada też ogromną kolekcję czasopism religijnych (M. Kamińska). 

Szczegółowe opracowanie zbiorów jest w kilku publikacjach naukowych m.in.:

  • M. Kamińska „Inkunabuły i starodruki ze zbiorów Biblioteki i Archiwum kolegiaty pw. Św. Marcina w Opatowie”
  • M. Rzepecka „Archiwum Kapituły i Parafii Opatów” (2010)
  • „Akta archiwum Kapituły i parafii Opatów”.